Terugbetalingsbeleid

CLAIMS


Elke klacht betreffende de factuur dient per e-mail te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Anders wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd. Een klacht kan in geen geval worden ingeroepen om de betaling van de factuur uit te stellen.

 

In het geval van een gebrek aan overeenstemming of een duidelijk defect, stuurt de klant een klacht naar Cerepharma SA, met vermelding van de aard en de redenen van deze klacht. Geringe afwijkingen in maat, toon, kleur en/of uitvoering vormen geen gebrek aan overeenstemming. Elke kwaliteitsklacht zal worden geanalyseerd door de kwaliteitsafdeling van Cerepharma SA, die zal bepalen of er een defect is. Klachten moeten per e-mail worden verzonden naar admcerepharma@gmail.com binnen de 8 kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant of een derde de producten in bezit heeft genomen. Na deze periode worden de producten beschouwd als aanvaard door de klant en wordt elke andere klacht dan die met betrekking tot verborgen gebreken afgewezen.

 

De klant stuurt een verzoek tot vervanging van een beschadigd product per e-mail naar admcerepharma@gmail.com waarin hij het bestelnummer, het niet-conforme artikel en de aard van het gebrek aan overeenstemming vermeldt. Indien goedgekeurd, wordt een klachtendossier geopend door Cerepharma SA en wordt de klant geïnformeerd over het adres waarnaar het product kan worden verzonden. De verzending van het/de pakket(ten) is de verantwoordelijkheid en kosten van de klant, met de vervoerder van zijn keuze. Retourzendingen moeten binnen veertien (14) kalenderdagen na opening van het retourdossier door Cerepharma SA gebeuren.

 

Cerepharma SA vergoedt geen retourkosten voor artikelen die beschadigd zijn of een storing hebben. Geretourneerde producten die door Cerepharma SA worden geweigerd, worden ter beschikking gesteld van de klant, die verplicht is om ze terug te brengen naar het adres dat hem zal worden meegedeeld en te betalen als het nog niet het geval is en dit gedurende een periode van 8 kalenderdagen.

 

In het geval van een gebrek aan overeenstemming of een defect dat naar behoren is vastgesteld door Cerepharma SA, kan de klant een vervanging of een creditnota krijgen die de klant kan aftrekken van zijn volgende aankoop, met uitsluiting van enige vergoeding of schadevergoeding. In dit geval zijn de transportkosten van het vervangen product naar hetzelfde adres in België ten laste van Cerepharma SA.

 

INTREKKING

De klant heeft een herroepingsrecht dat hij zonder opgave van redenen kan uitoefenen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij de goederen in bezit heeft genomen door de klant of door een derde partij, noch om boetes te betalen, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening zijn. Na deze termijn worden de producten beschouwd als aanvaard door de klant. De klant dient een schriftelijk verzoek tot retournering in door een e-mail te sturen naar admcerepharma@gmail.com waarin hij het ordernummer, het artikel dat de klant wenst te retourneren en de reden van de retourzending vermeldt. Elke andere vorm van communicatie wordt als ongeldig en nietig beschouwd.


Indien goedgekeurd, wordt een retourdossier geopend door Cerepharma SA en wordt de klant geïnformeerd over het adres waarnaar het product kan worden verzonden. De verzending van het(de) pakket(ten) is de volledige verantwoordelijkheid en kosten van de klant, met de vervoerder van zijn keuze. Retourzendingen moeten gebeuren binnen acht (8) kalenderdagen na de schriftelijke mededeling door de klant van zijn beslissing om zich terug te trekken aan Cerepharma SA. Elke retourzending die naar een ander adres dan het door Cerepharma SA aangegeven adres wordt verzonden, wordt geweigerd en als nietig beschouwd.Cerepharma SA accepteert geen gefrankeerde pakketten, deze retourzendingen worden als nietig beschouwd

 

Het product dat de klant wenst te retourneren moet absoluut compleet, ongebruikt of niet verzegeld zijn, in de originele verpakking intact, ongeopend en vergezeld van de originele verpakking, evenals het retourformulier en een fotokopie van de factuur. De klant wordt erop gewezen dat producten die na levering zijn ontzegeld of bij het minste vermoeden van ontzegeling niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming en dat deze niet kunnen profiteren van het herroepingsrecht. Alle risico's en kosten met betrekking tot het retourneren van het/de product(en) zijn volledig voor rekening van de klant.

 

Als u het product niet terugstuurt binnen de acht (8) kalenderdagen na de schriftelijke mededeling door de klant van zijn beslissing om te herroepen, kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

 

Pakketten waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd (bestelnummer, klantnaam, adres, enz.) worden geweigerd en de beoordeling wordt als ongeldig en nietig beschouwd.

 

Cerepharma SA voert een kwaliteitstest uit op het door de klant geretourneerde product om te verifiëren dat het geretourneerde product inderdaad een origineel product is. Het spreekt voor zich dat deze controles zo spoedig mogelijk en binnen een termijn van maximaal 30 werkdagen na geldige ontvangst worden uitgevoerd.

 

Als de geretourneerde producten gebruikt zijn of in een andere dan de originele verpakking of in een beschadigde originele verpakking zitten, kunnen deze niet worden geaccepteerd. De klant wordt erop gewezen dat producten waarvan de verzegeling is verbroken of waarvan het vermoeden bestaat dat de verzegeling na levering is verbroken, niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming en dat deze niet kunnen profiteren van het herroepingsrecht. Geretourneerde producten die door Cerepharma SA worden geweigerd, worden ter beschikking gesteld van de klant, die verplicht is om ze terug te brengen naar het adres dat hem door Cerepharma SA zal worden meegedeeld en te betalen indien dit nog niet het geval is.


In het geval van de geautoriseerde teruggave van conforme producten, d.w.z. producten die niet lijden aan een gebrek aan overeenstemming of aan een duidelijk of verborgen gebrek, kan de klant een creditnota krijgen die de klant kan aftrekken van de volgende aankoop.

 

In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen, behoudt Cerepharma SA zich het recht voor om deze retourzending, evenals elke volgende bestelling, te weigeren.

 

Cerepharma SA vergoedt de kosten van het verzenden van een product alleen in gevallen waarin Cerepharma SA het verkeerde product heeft verzonden.

 

KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen staat onze klantendienst tot uw beschikking:
Tel: 068 84 30 85 (van 9u tot 16u30) van maandag tot vrijdag behalve Belgische feestdagen.

E-mail: admcerepharma@gmail.com
Adres: Cerepharma SA
Rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
België

 

 

.

Translation missing: nl.general.search.loading