Algemene verkoopvoorwaarden

AANKOOPVOORWAARDEN

  De producten die Cerepharma SA op deze site aanbiedt, zijn voorbehouden aan mensen (i) van de wettelijke leeftijd en (ii) die volledig handelingsbekwaam zijn om bestellingen op deze site te plaatsen en (iii) professionals die actief zijn op het gebied van cosmetische zorg met een geldig Belgisch btw-nummer. Cerepharma SA behoudt zich het recht voor om op elk moment de klant om een ​​identiteitsbewijs te vragen dat de geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden bevestigt. Cerepharma SA behoudt zich het recht voor om op elk moment niet te reageren op een bestelling en/of om elke natuurlijke of rechtspersoon die niet op het verzoek heeft gereageerd en/of niet voldoet aan de vereisten uiteengezet in deze database uit te sluiten van zijn klanten-/prospectdatabase. clausule.

  1. PRODUCTEN
  2. a) Producten

  De te koop aangeboden producten zijn de producten die verschijnen op het B2B-portaal van Cerepharma, op de dag dat de klant de site raadpleegt. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de foto's en/of teksten ter illustratie van de producten aan verandering onderhevig zijn.

  1. b) Onbeschikbaarheid van een product

  In geval van onbeschikbaarheid van een product wordt de klant op de hoogte gebracht van deze onbeschikbaarheid:

  - ofwel, bij het plaatsen van de bestelling: er wordt een bericht weergegeven dat het gewenste product tijdelijk niet beschikbaar/niet beschikbaar is,

  - hetzij, na validatie van de bestelling en vóór levering, per e-mail en/of telefoon.

  Als de bestelling door de klant wordt gevalideerd, wordt hij geïnformeerd over de keuze die hij heeft, namelijk

  • te leveren van een gedeeltelijke bestelling, zonder dat het/de product(en) niet beschikbaar zijn op de datum van de bestelling en te leveren van het/de product(en) niet beschikbaar binnen dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van onbeschikbaarheid of
  • het niet-beschikbare product annuleren en uit een gedeeltelijke bestelling worden geleverd of
  • uit de bestelling worden geleverd en een vergelijkbaar product aanbieden voor een vergelijkbare prijs.

  De klant heeft vervolgens achtenveertig (48) werkuren (exclusief weekends en feestdagen) vanaf ontvangst van de informatie-e-mail verzonden door Cerepharma SA om te bevestigen via de procedure voorgesteld door Cerepharma SA.

  Na deze periode van achtenveertig (48) uur, en als er geen verzoek van de klant naar Cerepharma SA is verzonden via de procedure gespecificeerd door Cerepharma SA, wordt de gedeeltelijke bestelling naar de klant gestuurd en bij hem afgeleverd op het standaard bezorgtarief. Product(en) die niet beschikbaar zijn, worden verzonden binnen maximaal dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van onbeschikbaarheid verzonden door Cerepharma SA. Cerepharma SA draagt ​​de kosten van deze levering. Als het (de) niet-beschikbare product(en) niet kunnen worden geleverd binnen dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van de onbeschikbaarheid, zal Cerepharma SA de klant het bedrag van het (de) niet-beschikbare product(en) terugbetalen.

  In het geval dat de klant de annulering van het/de niet-beschikbare product(en) aanvraagt, wordt de prijs van het/de niet-beschikbare product(en) niet geïnd. In het geval dat de betaling van de klant onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling is geïnd, verbindt Cerepharma SA zich ertoe de klant het bedrag terug te betalen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van zijn betalingsverzoek. op de door de klant gebruikte betaalmethode.

  1. c) Prijs

  De prijzen zijn aangegeven in euro's (€) en zijn geldig in België. Ze houden rekening met eventuele kortingen en met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.Elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief zal worden weerspiegeld in de prijs van de Producten

  De aangegeven prijzen houden geen rekening met de verwerkings- en/of leveringskosten die vóór de validatie van de bestelling worden aangegeven en bovendien worden gefactureerd.

  Cerepharma SA behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling.

  1. MAAK EEN BESTELLING
  2. a) Verbinding met het Cerepharma SA B2B-portaal

  Om een ​​bestelling in te voeren, moet de koper eerst verbinding maken met het B2B-portaal van Cerepharma SA. Om toegang te krijgen tot het B2B-portaal van Cerepharma SA, moet de koper een verzoek indienen bij Cerepharma SA, door zich te registreren op de site of per e-mail op het adres admcerepharma@gmail.com of telefonisch op het nummer: 0032 68 84 30 85. De koper ontvangt een e-mail waarin hij de nodige informatie kan verstrekken, zoals contactgegevens, bedrijfsnaam, geldig btw-nummer, adres en beschrijving van het bedrijf. Bij deze gelegenheid verbindt de koper zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Registratie op het B2B-portaal van Cerepharma SA is pas effectief als de koper een bevestigingsmail ontvangt van Cerepharma SA waarin hem wordt meegedeeld dat zijn toegangsverzoek is aanvaard. Cerepharma SA behoudt zich het recht voor om registratie die toegang geeft tot het B2B-portaal van Cerepharma SA te weigeren aan een klant en is niet verplicht om de redenen voor zijn weigering te specificeren.

  De klant moet alle redelijke middelen gebruiken om het ongeoorloofde gebruik van zijn toegangscodes te voorkomen. De klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat elke persoon die hij machtigt om zijn toegangscodes te gebruiken, de algemene voorwaarden voor online verkoop van Cerepharma NV naleeft. De klant is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn toegangscodes en/of het gebruik ervan door een onbevoegde. Cerepharma SA wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de toegangscodes.

  Bovendien kan Cerepharma SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het meedelen van onjuiste informatie door de klant. Elke inherente wijziging van het btw-nummer moet onmiddellijk per e-mail aan Cerepharma SA worden gemeld op admcerepharma@gmail.com. Zodra de gegevensupdate per e-mail aan de klant is bevestigd, kan hij een bestelling plaatsen.

  1. b) Bewaar een bestelling

  De klant heeft de mogelijkheid om kennis te nemen van de verschillende producten die te koop worden aangeboden op de dag van raadpleging van de site en om zijn producten te kiezen door door de verschillende productcategorieën te bladeren. De producten die door Cerepharma SA te koop worden aangeboden, zijn deze die op het B2B-portaal Cerepharma SA verschijnen en dit binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Cerepharma SA stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van producten in real time op haar site aan te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien een door de koper besteld product niet meer beschikbaar is.

  Tijdens het browsen op de site kan de koper die een bestelling wil plaatsen dit doen door simpelweg op de knop te klikken die bedoeld is om het product aan het winkelmandje toe te voegen. Zodra deze handeling is uitgevoerd, ziet de koper het aantal producten in zijn winkelmandje weergegeven. De klant kan dan zijn bezoek voortzetten of op zijn winkelmandje klikken om de inhoud van zijn winkelmandje op het scherm te zien, met alle elementen van de bestelling en in het bijzonder de essentiële kenmerken van de producten, evenals het totale bedrag van de bestelling .Zodra de selectie van producten compleet is, kan de klant ze bestellen door de bestelling te valideren via de daarvoor bestemde knop.Vanaf dat moment wordt een nieuwe pagina geopend die de klant uitnodigt om een ​​formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens correct in te vullen door de vereiste velden in te vullen . De klant verbindt zich ertoe het hem ter beschikking gestelde formulier te goeder trouw in te vullen. De klant erkent dat de gegevens die hij meedeelt aan Cerepharma NV en die zijn opgeslagen in de informatiesystemen van Cerepharma NV en/of haar onderaannemers juist zijn en dienen als bewijs van zijn identiteit. Er wordt aan herinnerd dat deze persoonlijke gegevens worden beheerst door het beleid inzake persoonlijke gegevens.

  De Orderbevestiging specificeert in het bijzonder:

  • De prijs die van toepassing is op de bestelde hoeveelheden;
  • De omschrijving van de bestelde producten;
  • De levertijd, louter indicatief;
  • Bezorgkosten (indien van toepassing);
  • Betalingsvoorwaarden.

  1. c) Betalingsvoorwaarden

  De klant heeft de keuze tijdens de validatie van zijn bestelling zoals hierboven aangegeven, tussen verschillende betalingswijzen. Aankopen op het B2B-portaal van Cerepharma NV kunnen enkel worden betaald met een bankkaart (Visa, Amex, Mastercard, American Express) of via een PayPal-rekening of via een andere betaalmethode die beschikbaar is op het B2B-portaal van Cerepharma NV. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar, zonder korting, vanaf de bestelling.


  Bij betaling met creditcard moet het volledige saldo (inclusief verzendkosten) worden betaald op het moment van bestelling. Houd er rekening mee dat uw creditcard onmiddellijk wordt belast op het moment van de transactie. Betalingen met creditcard verlopen via het iDEAL beveiligingssysteem.

  De betalingspagina is niet van Cerepharma SA, er wordt geen betalingsinformatie doorgegeven of opgeslagen op de Cerepharma SA-site. Zodra de bestelling is geaccepteerd, wordt u doorgestuurd naar de Cerepharma SA-website om het overzicht van uw bestelling te bekijken.

  Betaling met creditcard is afhankelijk van goedkeuring door de financiële instelling die de kaart heeft uitgegeven. Cerepharma SA wijst alle aansprakelijkheid af in het geval de financiële instelling om welke reden dan ook de betaling weigert, evenals voor eventuele bijkomende kosten als gevolg van bankkosten.

  1. d) Valideer de opdracht

  De bestelling wordt door Cerepharma SA pas gevalideerd na (i) aanvaarding van de AVV door de klant, (ii) verificatie en bevestiging van de geldigheid van de betaling en (iii) verzending naar de klant van de bevestiging van aanvaarding van zijn bestelling.


  Cerepharma SA stuurt zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging van de bestelling naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Zodra de orderbevestiging is verzonden, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangevraagd aan de bestelde producten.

  Cerepharma SA behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering te weigeren en/of te annuleren in geval van:

  • Gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de klant van een eerdere bestelling (zelfs als de nieuwe bestelling is betaald met een creditcard of bankoverschrijving);
  • Geschil tussen de klant en Cerepharma SA;
  • Weigering door bankorganisaties van betaling met creditcard.
  • Wanneer de door de klant verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd blijkt te zijn.

  In dit geval kan Cerepharma SA niet aansprakelijk worden gesteld.Cerepharma SA is niet verplicht om aan de klant de redenen voor deze weigering te specificeren

  1. EIGENDOMSBEHOUD

  Cerepharma SA behoudt de eigendom van de goederen tot de effectieve betaling van de volledige factuur.

  In geval van niet-betaling door de klant van de facturen binnen de contractuele periode, kan Cerepharma SA, onverminderd de andere rechten die haar toekomen op grond van het contract of de wet, de teruggave van de goederen eisen op kosten en risico van de klant.

  1. OVERDRACHT VAN RISICO'S

  De risico-overdracht aan de klant vindt plaats op de dag waarop de goederen de lokalen van Cerepharma SA verlaten of ter beschikking worden gesteld aan de klant, ongeacht of hij deze in ontvangst neemt.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

  Cerepharma SA stelt alles in het werk om producten van constante kwaliteit te leveren. Afwijkingen in maat, toon, kleur en uitvoering worden uitdrukkelijk getolereerd, gezien de aard en samenstelling van de producten. In het geval dat Cerepharma SA het gebrekkige karakter van een van zijn producten erkent, zal het worden vervangen door een gelijkaardig product van dezelfde waarde. Indien vervanging onmogelijk blijkt, zal Cerepharma SA het defecte product zo snel mogelijk crediteren. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Cerepharma SA deze vervangings-/creditnota overschrijden. Cerepharma SA zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vergoeding van enig verlies of directe of indirecte schade van welke aard dan ook.


  De foto's en teksten die de producten illustreren en beschrijven die op dit B2B-portaal van Cerepharma SA verschijnen, zijn bedoeld ter informatie en zijn niet contractueel. Deze zijn exclusief gereserveerd voor de promotie van merken die toebehoren aan Cerepharma SA en geen enkel ander gebruik is toegestaan.


  De klant vrijwaart Cerepharma SA van alle aansprakelijkheid en doet afstand van elk recht op schadeloosstelling en/of schadevergoeding jegens Cerepharma SA die zou voortvloeien uit de diensten van Cerepharma SA – of daarmee verband zou houden – of de tijdelijke onbeschikbaarheid van het B2B-portaal van Cerepharma SA, behalve in geval van verlies of schade opzettelijk veroorzaakt door Cerepharma SA.

  1. LATE BETALING

  In geval van laattijdige betaling met betrekking tot de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur, is de klant, in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aansprakelijk voor nalatigheidsintresten op de tarieven voorzien in artikel 5 van deze wet, vanaf de vervaldag van de factuur. Dit bedrag wordt dan verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 65 euro administratiekosten.

  Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, worden alle andere facturen al dan niet onmiddellijk opeisbaar. en betaalbaar. Cerepharma SA heeft te allen tijde het recht om betalingsgaranties te eisen. Indien de gevraagde garanties niet zijn ontvangen, heeft Cerepharma NV het recht om de levering van lopende bestellingen uit te stellen en/of te annuleren. Alle directe of indirecte kosten die verband houden met het niet naleven van de betalingstermijn, zoals extra leveringskosten, zijn ten laste van de klant.

  1. OVERMACHT – VRIJSTELLINGSCLAUSULE

  Overmacht is elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van Cerepharma SA en die de uitvoering van haar verplichtingen beïnvloedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, rellen, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, handelingen of nalatigheid van overheidsinstanties, economische geschillen van welke aard dan ook, acties van werknemers, branden, overstromingen, blikseminslag, explosies, instortingen, evenals elke handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit buiten de redelijke macht van Cerepharma SA, in het bijzonder derde partijen bij wie zij bevoorrading betrekt

  In geval van overmacht wordt de leveringstermijn van de producten verlengd met een periode die overeenkomt met de periode waarin Cerepharma SA door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

  Als de levertijd van de producten met meer dan 6 weken door een geval van overmacht, hebben zowel Cerepharma NV als de klant het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Cerepharma SA heeft niettemin recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

  In geval van onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de bestelling, kan Cerepharma SA een verlenging van de uitvoeringstermijn en/of een herziening van de bestelling, inclusief vaste prijzen, indien genoemde omstandigheden de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk bemoeilijken en/of duurder maken. Indien nodig zullen de partijen samenkomen om te goeder trouw de aan te brengen aanpassingen aan de bestelling te bespreken zodat het voor beide partijen voordelig blijft.

  1. OPDRACHTFOUT

  De klant die een fout heeft gemaakt bij het bestellen, kan schriftelijk een teruggave van goederen aanvragen door een e-mail te sturen naar admcerepharma@gmail.com. De retourprocedure wordt beschreven in het intrekpunt. Dezelfde retourvoorwaarden vermeld in het Herroepingspunt zijn van toepassing in geval van een fout gemaakt door de klant. Elke retouraanvraag moet Cerepharma SA bereiken binnen een maximum van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de goederen door de klant of door een derde in bezit zijn genomen. Na deze periode worden de producten beschouwd als aanvaard door de klant en kan Cerepharma SA niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor de fout. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.


  Een fout in de bestelling kan in geen geval worden ingeroepen om de betaling van de factuur te vertragen.

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

  Het recht op met name de naam, het logo, het merk en de ontwerpen van CEREPHARMA SA worden beschermd in de markten waar we aanwezig zijn. Elk element dat wordt beschermd, ontwikkeld, gemaakt of verworven door Cerepharma SA is en blijft het exclusieve eigendom van Cerepharma SA en/of derden die het een licentie hebben verleend.


  Alle samenstellende elementen van het B2B-portaal van Cerepharma SA, zowel visueel als tekstueel, zijn beschermd door intellectuele of andere eigendomsrechten (inclusief het recht op databases) en zijn het exclusieve eigendom van Cerepharma SA en/of derden die het een licentie hebben verleend.


  Cerepharma SA behoudt zich het recht voor om elke nuttige gerechtelijke actie te ondernemen, zelfs gerechtelijke, in geval van schending van de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

  Deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden en de contracten waarop ze van toepassing zijn, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht

  De hoven en rechtbanken van Doornik zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de partijen met betrekking tot deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden en de contracten waarop ze van toepassing zijn. Cerepharma SA behoudt zich echter het recht voor om naar een andere bevoegde rechtbank te stappen indien zij dit passend acht.

  1. FRAUDEBEHEERSING

  Cerepharma SA controleert alle bestellingen die op haar site zijn gevalideerd. Deze controles zijn bedoeld om Cerepharma SA te beschermen tegen misbruik door fraudeurs.

  Als onderdeel van deze procedures kunnen de diensten van Cerepharma SA de klant vragen om alle documenten die nodig zijn om uw bestelling vrij te geven: bewijs van adres en debitering op naam van de klant, enz. Deze verzoeken worden per e-mail gedaan.

  1. KLANTENSERVICE

  Voor alle informatie of vragen staat onze klantendienst tot uw beschikking:
  Tel: 068 84 30 85 (van 9u tot 16u30) van maandag tot vrijdag behalve Belgische feestdagen.

  E-mail: admcerepharma@gmail.com
  Adres: Cerepharma SA
  Rue des Journaliers 15
  7822 Ghislenghien
  België

  14. DIVERSE BEPALINGEN

  Cerepharma SA heeft de grootste zorg besteed aan de ontwikkeling van haar B2B-portaal. Noch Cerepharma SA, noch haar medewerkers, managers en/of haar personeel kunnen echter aansprakelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze site, met inbegrip van het verzenden van e-mails.

  1. a) Overmacht

  Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen onder deze AV als deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt (zie: OVERMACHT - VRIJSTELLINGSCLAUSULE)

  1. b) Gedeeltelijke invaliditeit

  Als een of meer bepalingen van deze AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, regelgeving en/of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte.

  1. c) Volledige algemene voorwaarden

  Deze AV en het besteloverzicht dat naar Cerepharma SA wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele relaties tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de AV.

  1. Wijziging van de GCS

  Er wordt gespecificeerd dat Cerepharma SA te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving deze AVV kan wijzigen en aanpassen op de site.

  De klant kan deze AV opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij ze niet wijzigt.

  De geldende AV kunnen op elk moment worden geraadpleegd onder de rubriek "Algemene verkoopvoorwaarden" die toegankelijk is op de site.

  1. e) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Deze AV en de contractuele relatie tussen de klant en Cerepharma SA zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil tussen de klant en Cerepharma NV, en indien het geschil niet wordt opgelost in het kader van de voorziene bemiddeling, zal deze laatste voor de bevoegde Belgische rechtbanken worden gebracht.

  .
  Translation missing: nl.general.search.loading